piątek, 18 marca 2011

Co to znaczy służebność przesyłu?


Służebność przesyłu jest służebnością pozwalająca na umożliwienie prawnego uregulowania dostępu do cudzych nieruchomości, na której posadowione są przykładowo słupy niskiego, średniego oraz wysokiego napięcia, przez które przechodzą napowietrzne linie energetyczne, sieci wodociągowe, gazowe oraz inne urządzenia – wybudowane i eksploatowane przez przedsiębiorstwa przesyłowe (np. wodociągowe, energetyczne).

Służebność przesyłu została wprowadzona do kodeksu cywilnego w sierpniu 2008, w celu uregulowania stosunków prawnych dotyczących urządzeń przesyłowych między przedsiębiorcami przesyłowymi i właścicielami nieruchomości, na których takie urządzenia znajdują się, oraz ułatwienia dalszych inwestycji w sieci przesyłowe, gdyż służebność taka może być ustanowiona także w odniesieniu do urządzeń dopiero planowanych.

Służebność przesyłu określa zakres w jakim przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z cudzej nieruchomości, na której znajdują się (lub mają się znajdować) jego urządzenia przesyłowe - wszelkie konstrukcje i instalacje tworzące linie do doprowadzania i odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia o podobnym przeznaczeniu.

Ustanowienie służebności przesyłu następuje na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego, który jest właścicielem urządzeń lub który zamierza takie urządzenia dopiero wybudować.

W rzeczywistości zdarzą się często, że jest to cała sieć urządzeń przesyłowych zlokalizowanych na nieruchomościach gruntowych. Ustanowienie następuje na podstawie umowy między właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą przesyłowym.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 245 § 2 kodeksu cywilnego tylko oświadczenie właściciela nieruchomości wymaga zachowania formy aktu notarialnego.
  
Nie jest możliwe jednak ustawienia służebności w drodze jednostronnego oświadczenia woli właściciela nieruchomości w sytuacji, kiedy przedsiębiorca przesyłowy nie wyraża na takie oświadczenie właściciela zgody gdyż wiąże się to z wypłatą ekwiwalentu w wysokości kilkudziesięciu a nawet kilkuset tysięcy złotych dla właściciela nieruchomości a przedsiębiorcy przesyłowi ograniczają się do propozycji zapłaty ekwiwalentu na poziomie kilkuset złotych.

W związku z tym iż w praktyce rzadko zdarza się, by w właściciele obciążonej nieruchomości zgadzali się na ustanowienie służebności przesyłu bez jakiegokolwiek ekwiwalentu lub zadowolili się kilkuset złotową jałmużną , konieczne stało się z ich strony skorzystanie z fachowej usługi, w ramach której specjaliści wysokiej klasy zajmą się ich sprawami doprowadzając je do zadowalającego finansowego efektu.

Taką właśnie kompleksową usługę oferuje nasza Korporacja wszystkim, którzy zechcą odzyskać należne im pieniądze od przedsiębiorcy przesyłowego.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.
Kierownik Regionu Pomorskiego
Agnieszka Jastrzębska
agajastrz@wp.pl
tel.509524081

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Obserwatorzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.