piątek, 18 marca 2011

Jak odzyskać pieniądze?

Pracując w terenie spotykam się z ciągłym niedowierzaniem

Czy to możliwe, aby za słupy energetyczne, które od lat stoją na polach uzyskać odszkodowanie?

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem dotyczącym uzyskania odszkodowania przez właścicieli gruntów , przez które biegną urządzenia przesyłowe służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej itp. 
Chcę przybliżyć ten temat.
Wiele urządzeń przesyłowych wybudowanych na prywatnych gruntach ma nieuregulowany stan prawny. Sytuacja taka doprowadziła w wielu przypadkach do konfliktów między właścicielami nieruchomości a przedsiębiorstwami przesyłowymi, które nierzadko swój finał znajdowały przed sądem. Dzięki wejściu w życie nowych przepisów powstała szansa, aby dotychczasową praktykę w tym przedmiocie zmienić, a stan prawny uzdrowić .
Korporacja z którą współpracuję podjęła się zadania pomocy właścicielom gruntów w uzyskaniu takiego odszkodowania jak również pomocy w doprowadzeniu do zawarcia umowy między właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą przesyłowym, który zgodnie z wolą właściciela gruntu winien dokonać na jego rzecz zapłaty za używanie tych gruntów.
Zgodnie z zamiarem ustawodawcy przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z nieruchomości, na której posadowione są urządzenia przesyłowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tychże urządzeń , lecz powinien zawrzeć ugodę z właścicielami nieruchomości i wypłacić im należne wynagrodzenie za dotychczasowe, bezumowne korzystanie z ich gruntów jak również dalszy , stały miesięczny dochód za korzystanie z tych gruntów po ustanowieniu służebności przesyłu.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Obserwatorzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.